2016 m. sausio 29 d., penktadienis

Apginta ekonomikos mokslų daktaro disertacija

dr. Gintarė Skaistė
2016 m. sausio 28 d. apgyniau ekonomikos mokslų daktaro disertaciją "Institucijų sistemos poveikio rizikos kapitalo investicijoms vertinimo modelis". 

Disertacijos anotacija: Daktaro disertacijoje sprendžiama mokslinė problema, kokia institucijų sistema daro poveikį rizikos kapitalo investicijoms ir kaip ji veikia rizikos kapitalo investicijas. Darbe teoriškai pagrįsta, kad institucijų išsivystymo lygis sąlygoja rizikos kapitalo investicijas. Tyrime remiamasi visuminiu požiūriu, kad visos rizikos kapitalo investicijas sąlygojančios institucijos egzistuoja sistemoje ir veikia vienos kitas, pasiekdamos tam tikrą nuoseklumą susietumo ir integracijos prasme. Disertacijoje sukurtas ir praktiškai pritaikytas institucijų sistemos poveikio rizikos kapitalo investicijoms vertinimo modelis, kuriame apibrėžta rizikos kapitalo investicijas sąlygojančių institucijų sistema, susidedanti iš skirtingų institucinių lygmenų: socialinio įsitvirtinimo, institucinės aplinkos, valdymo ir išteklių paskirstymo. Kiekviename iš šių lygmenų veikia skirtingos institucijos. Pagrįsta, kad aukštesniuose instituciniuose lygmenyse veikiančios institucijos sąlygoja rizikos kapitalo investicijas ir žemesniuose instituciniuose lygmenyse veikiančias institucijas. Empirinio tyrimo metu įvertintas ir palygintas institucijų sistemos poveikis rizikos kapitalo investicijoms skirtingo institucinio išsivystymo lygio ES šalių grupėse. Disertacijoje sukurta institucijų sistemos kokybę vertinančių rodiklių ir jų poveikio rizikos kapitalo investicijoms vertinimo metodika, kuri įgalina tirti rizikos kapitalo investicijas sąlygojančių institucijų sistemos kokybę.

Ilgėja muitinės pareigūnų pensinis amžius

Šiandien Seimas priėmė Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos narių Gintarės Skaistės ir Stasio Šedbaro pateiktą Vida...