2015 m. gruodžio 4 d., penktadienis

Gintarė Skaistė. Ar šiandien svarbu būti patriotu?

Gintarė Skaistė Lietuvos kariuomenės mokykloje
Kiekviena valstybė, norėdama išlaikyti nepriklausomybę, turi remtis savo piliečių patriotizmu, jų sąmoningu apsisprendimu ginti savo šalies laisvę. Nacionalinį saugumą mūsų šalyje reglamentuojantys įstatymai įteisina visuotinės ir besąlyginės gynybos visuotinumo principą. Gynybos visuotinumas reiškia, kad Lietuvą ginklu gina valstybės kariuomenė, kad gynybai naudojami valstybės ištekliai, kad kiekvienas pilietis ir tauta priešinasi visais įmanomais būdais. 

Pasitikėjimas apginamumu

Stebint įvykius Ukrainoje, plinta diskusijos ir apie mūsų pasirengimą gintis. Ar mūsų kariuomenė gali užtikrinti mūsų saugumą, ar NATO partneriai prisijungtų prie karinės gynybos, ar mes patys esame išties pasirengę priešintis visais įmanomais būdais? Kol šie klausimai nėra atsakyti bent daliai visuomenės, abejonės dėl šalies apginamumo pasitarnauja būtent priešiškų šalių interesams.
Nepasitikinčių krašto apsauga Lietuvoje yra beveik 30 proc. Būtent šios gyventojų dalies neįtikina atsakymai į minėtus klausimus. 
Žiniasklaidoje vis pastebime opias diskusijas. Pavyzdžiui, pasiskirstymas šauktiniai prieš #verktinius, iššaukiantis susipriešinimą ir visuomenės pasidalinimą į kelias stovyklas. Analogiškas nuomonių pasiskirstymas atsiranda tvirtinant lėšas gynybai, juk pinigų reikia ir švietimui ar socialinei apsaugai. Kol nebus visuomenėje bendro supratimo, kad krašto gynybai be galo svarbus visuomenės palaikymas, tol atsiras vietos jausmingoms interpretacijoms.
Visuomenė turi suprasti, kad kario kovinis pasirengimas priklauso ne tik nuo fizinės, bet taip pat ir nuo dvasinės parengties: ištikimybės šaliai bei pasididžiavimo, kad esi Lietuvos karys – gynėjas. Be pilietinės, patriotinės dvasios, žmogus niekada netaps tikrai geru kariu, nes profesionalumo esmė yra karinės žinios galvoje ir patriotinė dvasia širdyje. Jei kariuomenė nejaus užnugaryje gyventojų palaikymo, kaip galime tikėtis besąlyginio atsidavimo agresijos atveju. 

Ilgėja muitinės pareigūnų pensinis amžius

Šiandien Seimas priėmė Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos narių Gintarės Skaistės ir Stasio Šedbaro pateiktą Vida...