Pranešimai

Steigs Akademinių reikalų tarybą

Bus tvarkomos apleistos aikštelės

Kaune bus steigiamas menų inkubatorius

Kaune bus steigiamas Atviras jaunimo centras