2018 m. sausio 25 d., ketvirtadienis

Kauno savivalda privalo įdėti daugiau pastangų ieškodama optimalaus sprendimo Šv. Mato gimnazijos bendruomenei

Sausio 24 d. Kauno Šv. Mato gimnazijoje vykoLR Seimo Kauno krašto bičiulių grupės narių susitikimas dėl išskirtinės situacijos susiklosčiusios šioje ugdymo įstaigoje.

Susitikimo metu išsiaiškinta, kad nuo 2018 metų rugsėjo 1 d. Kauno miesto savivaldybė neplanuoja pratęsti panaudos sutarties, pagal kurią Šv. Mato gimnazija šiuo metu valdo gimnazijos pastatus ir žemės sklypą. Nors katalikiškos Šv. Mato gimnazijos mokinių žinių patikrinimų rezultatai, vykdomi respublikiniu lygiu, yra aukščiau šalies vidurkio, o ugdymo lygmuo kyla, 2017 m. lapkričio 27 d. gimnazijos vadovas gavo Kauno miesto savivaldybės administracijos švietimo skyriaus vedėjo pasirašytą raštą, kuriame pateiktas gimnazijos bendruomenei netikėtas pasiūlymas. Siūloma nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. patalpose, kuriose veikia Šv. Mato gimnazija, vykdyti KTU Inžinerijos licėjaus pradinio, pagrindinio vidurinio ir specializuoto ugdymo programą. Nepratęsus panaudos sutarties Šv. Mato gimnazijos Kaune gali nebelikti, nes kitų patalpų, kuriose gimnazija galėtų vykdyti savo veiklą, vienintelė mokyklos steigėja Vilkaviškio vyskupija neturi.

Piketas dėl Šv. Mato gimnazijos išsaugojimo, D.Petrulio nuotr.
Tokiam sprendimui nepritaria visa gimnazijos bendruomenė - nei gimnazijos steigėjai, nei vadovybė, nei mokinių tėvai. Neigiamo įvertinimo rengiamas sprendimas sulaukė ir iš Švietimo ir mokslo ministerijos, kuri siūlo Kauno miesto savivaldybės administracijai kartu su Vilkaviškio  vyskupijos kurija aptarti klausimą dėl tolesnės Šv. Mato gimnazijos veiklos tęstinumo. 

 „Mokykla - tai ne tik pastatai ir baldai. Tai mokytojų, mokinių ir jų tėvų bendruomenė gyvenanti konkrečioje teritorijoje. Todėl labai keistai skamba atskirų savivaldybės atstovų siūlymai gimnazijai persikelti į kitas patalpas, pavyzdžiui, Vaišvydavos pagrindinę mokyklą.“ – teigė Seimo Kauno krašto bičiulių grupės pirmininkė Gintarė Skaistė.


Į planuojamą susitikimą su kauniečiais Seimo nariais buvo kviečiamos visos suinteresuotos pusės: Kauno Šv. Mato gimnazijos bendruomenė (gimnazijos vadovybė, administracija, tėvų komitetas) bei Kauno miesto savivaldybės administracija, kuri, deja, bet susitikime nedalyvavo. Mokyklos atstovų teigimu, joks derinimas su Šv.Mato gimnazijos bendruomene nevyko, savivaldybėje atsisakyta susitikti ir su Vilkaviškio vyskupu.

„Jau kuris laikas stebime neigiamas tendencijas valstybės gyvenime katalikiškų mokyklų atžvilgiu. Šv. Mato gimnazijos pavyzdys kuo puikiausiai atspindi dviejų pasaulėžiūrų sankirtą. Turime pasakyti, kad tokia agresyvi tikinčiųjų diskriminacija yra neleistina ir netoleruotina“ – teigė Seimo narys Rimantas Jonas Dagys.

Susitikimo metu nutarta kreiptis į Vyriausybę ir kitas atsakingas institucijas, siekiant kad būtų užtikrinta ne tik Šv. Mato gimnazijos, bet ir kitų katalikiškų mokyklų teisė į nuoseklią ir nepertraukiamą veiklą, nesudarant joms nepagrįstų kliūčių ir nediskriminuojant prieš kitas (nekatalikiškas) švietimo įstaigas.  

1 komentaras:

Edita Satiene rašė...

Būtinas Seimo narių ir Vyriausybės atstovų įsikišimas, nes kauniečiai įvairiose srityse jau tampa miesto savivaldybės administracijos sprendimų įkaitais. Nenustebčiau, jei ir pati administracija yra kelių asmenų grupės įkaitė. Miestiečiai neturi jokių galimybių dalyvauti sprendimų priėmime, nes yra informuojami tik apie jų priėmimo faktą. Kaunas tamap visiškai nedemokratiniu miestu.

Mero žygis per Šančius – padarysiu laimingais per prievartą

Pristatymas savivaldybėje, Kas vyksta Kaune nuotr. Pastaruoju metu labiausiai aptariamas Kauno rajonas – Šančiai. Bendruomenė aktyviai...