Girdime Lietuvą: vizitas Pakruojo rajone

Sergejus Jovaiša ir Gintarė Skaistė, E.Kižienės nuotr.
Gruodžio 6 dieną susitikti ir pabendrauti su Pakruojo rajono gyventojais bei viešojo sektoriaus darbuotojais atvyko Seimo Tėvynės sąjungos - Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos nariai Gintarė Skaistė ir Sergejus Jovaiša, lydimi Pakruojo rajono savivaldybės tarybos narės Erikos Kižienės.

Vizitą Pakruojo rajone Seimo nariai pradėjo lankydamiesi Pakruojo kultūros centre, kur aplankė Tarptautinei neįgaliųjų dienai skirtą rankdarbių ir amatų mugę. Seimo nariai džiaugėsi Pakruojo gyventojų kūrybiškumu ir kruopštumu, įsigijo po lesyklėlę ir kitų originalių rankų darbo suvenyrų.

Susitikimas su Linkuvos socialinės globos namų darbuotojais
Vėliau Seimo nariai lankėsi Linkuvos socialinės globos namuose. Ten ne tik apžiūrėjo įstaigos erdves ir turimas priemones, bet taip pat turėjo ir labai įdomų pokalbį su įstaigos darbuotojais. „Socialinės globos namų darbuotojai kasdien dirba su labiausiai pažeidžiama visuomenės grupe, todėl jų darbas itin sudėtingas. Iš įstaigos darbuotojų išgirsta daug atsiliepimų, įvairių pamąstymų, nusivylimo esama politika ir jos kultūra. Visgi sutarėme dėl esminio dalyko - valstybė pirmiausia privalo rūpintis jai dirbančiais žmonėmis ir tam politikai turi skirti prioritetinį dėmesį“, – teigė buvusi Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto, dabar Biudžeto ir finansų komiteto narė G. Skaistė.


Po susitikimo Linkuvoje Seimo nariai grįžo atgal į Pakruojį. Čia Seimo Jaunimo ir sporto reikalų komisijos narys S. Jovaiša susitiko su Sporto centro darbuotojais. „Esu labai patenkintas, pabendravęs su Sporto centro darbuotojais. Buvome atviri ir dalykiški vieni kitiems, jautėsi, kad esame bendros sporto šeimos nariai. Aptarėme ir sutarėme dėl pasiūlymų, aktualių sporto vystymui regionuose. Bendra susitikimo išvada, kad sportui regionuose skiriamas per mažas dėmesys, įskaitant ir finansavimą. Nusprendėme, kad kai kuriuos klausimus dėl sporto vystymo derėtų aptarti su Švietimo, mokslo ir sporto ministerija“, – teigė S. Jovaiša.

Susitikimas su "Atžalyno" gimnazijos mokytojais
Tuo metu Seimo Biudžeto ir finansų komiteto narė G. Skaistė vyko į susitikimą su „Atžalyno“ gimnazijos mokytojais. „Pokalbis apie švietimo situaciją ir mokytojų darbo sąlygas buvo tikrai nelengvas. Paprastų atsakymų nėra ir būti negali, bet tik kalbėdamiesi ir tardamiesi galime atrasti tvarų tolimesnį švietimo kaitos būdą. Mokytojai šiandien nesijaučia laikomi nei prestižine profesija, nei jaučia rūpestį jų darbo sąlygom. Mokytojai jaučia didelį spaudimą iš vaikų tėvų ir iš politikų, tačiau labai pasigenda tų pačių politikų įsigilinimo ir supratimo į tai, kas išties lemia vaikų mokymosi rezultatus. Pasižadu pasidalinti įspūdžiais Seime ir inicijuoti platesnę diskusiją su kolegomis Švietimo ir mokslo komitete“, – teigė G. Skaistė.

Susitikimas su Pakruojo PAGD pareigūnais
Susitikime su Pakruojo priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnais ir Pakruojo rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos vadovu Seimo nariai išgirdo esmines problemas, su kuriomis susiduria priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnai. Kaip ir kituose Lietuvos regionuose, Pakruojo pareigūnams rūpi ne tik kaip keisis jų darbo užmokestis, bet ir nepakankamas finansavimas komandų komplektavimui. Dėl lėšų stygiaus kiekvienoje komandoje jau ilgai trūksta pareigūnų, todėl sukomplektuojamos nepilnos ugniagesių komandos ir dalis etatų lieka neužimta. Taip pat aptarta ir galima savivaldybių ugniagesių reforma. Sutarta, jog prieš ją priimant, reikalinga išsami analizė su pagrindžiančiais skaičiais ir prognozėmis. O pati reforma galima tik skyrus deramą finansavimą funkcijų vykdymui.

Su TS-LKD Pakruojo skyriaus nariais
Po oficialių susitikimų laukė neformalus pokalbis su Tėvynės sąjungos - Lietuvos krikščionių demokratų partijos Pakruojo skyriaus nariais. Aptartas 2020 metų valstybės biudžeto projektas, naujos mokestinės iniciatyvos.

Seimo nariai dėkoja visiems už skirtą laiką ir išsakytas mintis.

Komentarai