Nuviliantis melagių biudžetas

Biudžeto svarstymas Seime, Kaunodiena.lt nuotr.
Mieli valstiečiai, jūs vis kalbate apie tai, kaip jūsų valdymo metu augo indeksuojamos pensijos, įvesti vaiko pinigai, didėjo kitos socialinės išmokos. Visgi, tokiame intensyviame savigyros fone itin liūdnai atrodo krentantis žmonių pasitenkinimas gyvenimo kokybe, kaip ir bedugnėn dardantys valstiečių partijos reitingai. 

Tačiau turiu jus nuvilti, nes žmonės "neatsipeikės" ir reitingai nepradės kilti nei po mėnesio, nei po dviejų. O nepakils jie dėl vienos paprastos priežasties: ne tam žmonės jus išrinko. Ne tam, kad dalintumėte jų pačių sunkiai uždirbtus ir per mokesčius surinktus pinigus. Žmonės balsavo už jus, nes tikėjo, kad galite profesionaliai valdyti valstybę, vykdyti pirminę ir svarbiausią pareigą - kokybiškai ir efektyviai organizuoti viešąsias paslaugas: švietimą, sveikatos apsaugą, gynybą.

Tačiau užsižaidę Kalėdų senelio vaidmenyje kas daugiau pasiūlys didinti vaiko pinigus, pamiršote šį pagrindinį savo uždavinį. Todėl nebeišgalite padoriai mokėti už valstybei dirbančių žmonių darbą: mokytojų, gaisrininkų, slaugytojų, dėstytojų ar socialinių darbuotojų.

Žvelgiant retrospektyviai, man ypatingai ciniškai atrodo du paraleliai vykdyti veiksmai, susiję su brangiausia modernios Lietuvos istorijoje Prezidento rinkimų kampanija.

Pirmas veiksmas - tai įvykdyta "milijardas milijonui" mokesčių reforma, mažinanti biudžeto pajamas po kelis šimtus milijonų kasmet.

Antras veiksmas - sumanymas parengti "Ilgalaikio viešojo sektoriaus darbuotojų darbo užmokesčio didinimo iki 2025 metų finansavimo strategiją". 

Jau tuomet buvo akivaizdu, kad dėl mokesčių reformos sumažėjus pajamoms žadamos dosnios išmokos biudžete nebeišsiteks su žadamais atlyginimų didinimais.

Tačiau Premjerui užteko cinizmo suderinti šiuos du vienas kitam prieštaraujančius veiksmus. Gal todėl, kad laukė artėjantys Prezidento rinkimai?

Pažvelgę atgal matome, kad minėtos darbo užmokesčio strategijos projektui Vyriausybės posėdyje pritarta 2019 metų gegužės 8 dieną. Taigi pluoštas dosnių pažadų visoms grupėms kai iki Prezidento rinkimų liko vos 4 dienos.

"Viešojo sektoriaus darbuotojai, kurie kuria viešąsias gėrybes, turi būti tinkamai įvertinti ir gauti adekvatų atlyginimą, todėl skirsime prioritetinį dėmesį šių darbuotojų darbo apmokėjimo sutvarkymui. To nėra padariusi nei viena Vyriausybė." - taip anuomet kalbėjo Premjeras.

"Gydytojams atlyginimai 2020 metais augs 26,6 proc., slaugytojams 24,2 proc., 10 proc. dėstytojams ir tyrėjams"- bylojo Vyriausybės pranešimas spaudai.

Kur šiandien tie pažadai? O gal paprasčiau įvardint - rinkiminiai makaronai ant ausų visiems valstybei dirbantiems žmonėms.

Todėl siūlau nebeslėpti nuo savęs, kad 2020 metų biudžetas yra melagių biudžetas. Kai jūsų pačių pažadai sukėlė žmonių lūkesčius, o prioritetai biudžete, deja, kitokie.

Jei abejojate, paklauskite, ką šiandien apie biudžeto projektą mano prestižinės profesijos turėtojai mokytojai? Kuriems pasak strategijos turėjo ne tik atlyginimų koeficientų šakutės išnykti, bet ir patys koeficientai augti 10 proc. Visgi vietoje strategijoje numatytų ir tolimesniuose susitarimuose patikslintų 117,6 mln. Eurų, suradote tik 55,5 mln. Taigi, trūksta 62,1 mln.

Ką mano apie biudžetą dėstytojai, kuriems žadėjote kelti atlyginimus 10 proc., o jie nekyla nei kiek? Tai dar 16,8 mln. melo.

Ką mano kultūros darbuotojai, kuriems žadėta 2020 metais darbo užmokestį didinti 15 proc.? Deja, ministerijos pavaldumo įstaigose atlygis augs vos 6 proc., o savivaldybių – 3,2 proc. Taigi, dar apie 16,7 mln. trūksta iki pažadų tesėjimo kultūrininkams.

Ką mano medikai, kuriems atlyginimas turėjo augti 26,6 proc., tuo tarpu neaugs nei per nago juodymą? Dar 79 mln. užšaldytų pažadų.

Nepamirškime ir pareigūnų: policininkų, gaisrininkų, muitininkų ir pasieniečių. Jiems ne tik turėjo augti žemiausių kategorijų koeficientai, bet atlyginimas "į rankas" turėjo sudaryti 1000 Eurų. Dėl koeficientų pakėlimo įstatymo projektas yra, bet fokusas - pinigų biudžete nėra. O apie 1000 Eurų atlyginimą išvis tylima. Taigi, dar 11,1 mln. (koeficientų kėlimui) ir 26,8 mln. (planui "į rankas" 1000 Eur.) Viso 37,9 mln. melo.

Ir žinoma, socialiniai darbuotojai, kuriems darbo užmokestis turėjo augti 15 proc. Daugumai jų, pasak Vyriausybės, atlyginimus turėtų didinti savivaldybės iš sutaupytų socialinėms pašalpoms skirtų pinigų. Ar padidins? Geras klausimas. Kad atlyginimų augimas būtų iš valstybės biudžeto dotacijų, trūksta apie 12 mln. Eurų.

Visam rinkiminio melo paketui, vadinamam "Ilgalaikio viešojo sektoriaus darbuotojų darbo užmokesčio didinimo iki 2025 metų finansavimo strategija", šių metų biudžete trūksta 212,5 mln. Eurų. Todėl nesistebėkit, kad jūsų energingais darbais nesižavi žmonės. Nes tokiais biudžetais kaip šis, jūs negailestingai trypiate žmonių pasitikėjimą politikais, žudote jų tikėjimą bendro valstybės kūrimo idėja.

Neabejotinai, šis biudžeto projektas yra labiausiai nuviliantis dokumentas, už kokį tik esate balsavę.

Nuviliantis melagių biudžetas.

Komentarai