2017 m. rugsėjo 13 d., trečiadienis

Siūlomos didesnės socialinės garantijos darbo netekusiems studentams

Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) frakcijos narė Gintarė Skaistė įregistravo naują Užimtumo įstatymo pataisą, kurios pagalba būtų užtikrinta studijuojančių ir darbą praradusių asmenų teisė į nedarbo draudimo išmokas.

Dabartiniame LR Užimtumo įstatyme egzistuoja nuostata, kad nuolatinę studijų formą pasirinkęs darbo netekęs asmuo negali įgyti bedarbio statuso arba jį praranda vos tik pradėjęs studijuoti. Tai reiškia, kad nepaisant to kiek laiko dirbo ir mokėjo socialinio draudimo mokesčius iki studijų, praradęs darbą žmogus paliekamas likimo valiai. Tokia praktika skatina atsisakyti studijų vien dėl galimos nedarbo draudimo išmokos.


„Situacija šiandieninėje darbo rinkoje keičiasi, vis didesnė dalis studentų derina studijas ir darbą. Naujausios technologijos leidžia dirbti nuotoliniu būdu ar laisvu grafiku, taip pat aukštosios ir profesinės mokyklos dažnai siūlo nuolatinės formos studijas, kuomet paskaitos vyksta vakarais, šie pokyčiai ženkliai padidino studijuojančių asmenų galimybes derinti darbą ir studijas. Todėl ir dirbančių studentų socialinės garantijos turėtų būti adekvačios besikeičiančiai situacijai“ – teigė Kauno technologijos universiteto Studentų reikalų departamento direktorius Martynas Ubartas.

Atsižvelgdama į Estijos ir Švedijos patirtį, Seimo narė Gintarė Skaistė įregistruotu nauju įstatymo projektu siūlo užtikrinti bedarbio statusą tiems pagal nuolatinę studijų formą aukštojoje mokykloje studijuojantiems ir besimokantiems pagal bendrojo ugdymo arba pagal formaliojo profesinio mokymo programas asmenims, kurie iki įsiregistravimo teritorinėje darbo biržoje turi ne mažesnį kaip 12 mėnesių nedarbo draudimo stažą per paskutinius 30 mėnesių, gali dirbti ir niekas netrukdo jiems tai atlikti mažiausiai 4 valandas kiekvieną darbo dieną ir vidutiniškai 20 valandų per savaitę.

„Dirbdami studijuojantys asmenys nuosekliai moka socialinio draudimo mokesčius, tame tarpe nedarbo draudimo. Tačiau praradę darbą ir pajamas, nedarbo draudimo išmokų negauna. Jei siekiame teisingesnės socialinio draudimo sistemos, svarbu užtikrinti ne tik studijuojančių asmenų galimybes prisidėti mokant mokesčius, bet užtikrinti ir visas garantijas praradus darbą bei ieškant naujo.“ – teigė Seimo narė Gintarė Skaistė.

Komentarų nėra:

Beviltiška koalicija

Nors dar liko pusantrų metų iki rinkimų, bet Seime nuotaikos tikrai ne darbinės. Diena iš dienos matome „koalicijos formavimo“ telenov...