2014 m. spalio 19 d., sekmadienis

Kauno konservatoriams kelia abejonių Kultūros ministro objektyvumas

Kauno konservatoriams kelia abejonių Kultūros ministro Šarūno Biručio objektyvumas ir paraiškų vertinimo skaidrumas, sudarant preliminarų ES lėšomis finansuojamų kultūros objektų sąrašą, patvirtintą Kultūros objektų aktualizavimo 2014-2020 m. programoje.

„Atmetant subjektyvius vertinimo kriterijus, pastebimas vienas požymis būdingas visiems Kauno mieste finansavimą preliminariai gausiantiems objektams – visi 13 yra Kultūros ministerijos pavaldume. Tuo tarpu nei vienas iš 14 Kauno miesto savivaldybės ar kitų viešųjų įstaigų teiktas projektas nepateko į „auksinį sąrašą“, sudarytą Darbo partijai atstovaujančio ministro“ – teigė TS-LKD frakcijos Kauno miesto taryboje seniūnė Gintarė Skaistė.


Pagal darbiečio patvirtintą programą, finansavimo negauna tokie reprezentaciniai Kauno objektai kaip Įgulos bažnyčia (Soboras), Kauno pilis, „Romuvos“ kino teatras, Pažaislio vienuolynas, Rotušės aikštės erdvės ar VI forto pritaikymas Karo technikos ekspozicijai. Tačiau ministro dėmesio nusipelno A. ir P.Galaunių namai, J.Zikaro memorialinis muziejus, Vaikų literatūros muziejus, Švietimo istorijos muziejus ir kiti nedidelio lankytojų dėmesio sulaukiantys statiniai.

„Siūlome inicijuoti Kauno miesto gyventojų apklausą, kurios metu kauniečiai galės sureitinguoti visus projektus pateiktus ES lėšoms gauti LR Kultūros ministerijai. Gal kauniečių nuomonė skirstant ES fondus ministrui pasirodys svarbesnė nei noras kontroliuoti asmeniškai visus viešuosius pirkimus Kauno objektams rekonstruoti? – kalbėjo G.Skaistė.

Kauno miesto savivaldybės ir viešųjų įstaigų projektai (negaunantys finansavimo)

1. Šv.Arkangelo Mykolo (Soboro) bažnyčios pritaikymas kultūrinei, turistinei, socialinei edukacinei veiklai. Pareiškėjas -VšĮ „Soboro projektai“.

2. Kauno pilies išlikusių liekanų restauravimas ir pritaikymas visuomenės reikmėms III etapas. Pareiškėjas – Kauno miesto savivaldybės administracija (KMSA).

3. VšĮ kino teatro „Romuva“ kultūros paveldo aktualizavimas, jį įveiklinant ir optimizuojant bei keliant paslaugų kokybę, orientuojantis į didesnį lankytojų srautą ir bendruomenės įtraukimą į veiklas. Pareiškėjas – VšĮ Kino teatras „Romuva“.

4. Pažaislio kamaldulių vienuolyno lankytojų aptarnavimo infrastruktūros gerinimas. Pareiškėjas VšĮ Pažaislio kultūros ir turizmo centras.

5. Kauno tvirtovės 6-ojo forto pritaikymas visuomenės reikmėms. I etapas. Pareiškėjas –KMSA.

6.. Aleksoto funikulieriaus aplinkos sutvarkymas ir apžvalgos aikštelės renovacija, didinant kultūros paveldo objekto patrauklumą ir prieinamumą miesto gyventojams ir turistams. Pareiškėjas – KMSA.

7. Kauno Rotušės erdvių prieinamumo ir patrauklumo didinimas. Pareiškėjas – KMSA.

8. Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelio atnaujinimas, padidinant Kauno centrinės dalies teritorijų patrauklumą ir pritraukiant didesnius lankytojų srautus. Pareiškėjas –KMSA.

9. Pastato ir vidinio kiemelio Rotušės a. 29 įveiklinimas ir atnaujinimas, siekiant išsaugoti kultūros paminklo funkcijas ir reprezentatyvumą visuomenės, kultūrinės veiklos ir turizmo atžvilgiu. Pareiškėjas – KMSA.

10. Kauno kultūros centro Tautos namai“ infrastruktūros pritaikymas vietos bendruomenės reikmėms“. Pareiškėjas – Kauno kultūros centras „Tautos namai“.

11. Tremties ir rezistencijos muziejaus pritaikymas visuomenės poreikiams. Pareiškėjas – Kauno miesto muziejus.

12. Biblioteka – atviro ir savarankiško mokymosi centras (Laisvės al. 57, Kaunas). Pareiškėjas – Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešoji biblioteka.

13. Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos „Aušros“ (Aušros g. 37) padalinyje: daugiafunkcinė veikla ir geroji patirtis. Pareiškėjas – Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešoji biblioteka.

14. J. Gruodžio memorialinio muziejaus pritaikymas visuomenės poreikiams. Pareiškėjas – Kauno miesto muziejus.

Kultūros ministerijos pavaldume esančių objektai (gaunantys finansavimą)

1. Kauno apskrities viešosios bibliotekos pastatas. Valdytojas – Kauno apskrities viešoji biblioteka. (LR Kultūros ministerija).

2. Kauno IX forto muziejus. Valdytojas – Kauno IX forto muziejus. (LR Kultūros ministerija).

3. Pagrindinis Lietuvos aviacijos muziejaus pastatas. Valdytojas – Lietuvos aviacijos muziejus. (LR Kultūros ministerija).

4. Muziejaus pastatas. Valdytojas – Lietuvos švietimo istorijos muziejus. (LR Kultūros ministerija).

5. M.Žilinsko dailės galerija. Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus. (LR Kultūros ministerija).

6. Kauno Valstybinio Lėlių teatro pastatas. Valdytojas – Kauno Valstybinis Lėlių Teatras. (LR Kultūros ministerija).

7. Kauno valstybinis muzikinio teatro įranga. Valdytojas – Kauno valstybinis muzikinis teatras. (LR Kultūros ministerija).

8. Nacionalinio Kauno dramos teatro pastatai. Valdytojas – Nacionalinis Kauno dramos teatras. (LR Kultūros ministerija).

9. Vaikų literatūros muziejus. Valdytojas – Maironio lietuvių literatūros muziejus. (LR Kultūros ministerija).

10. A.ir P. Galaunių namai. Valdytojas – Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus. (LR Kultūros ministerija).

11. Velnių muziejus. A. Žmuidzinavičiaus kūrinių ir rinkinių muziejus. Valdytojas – Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus. (LR Kultūros ministerija).

12. Istorinės Lietuvos Respublikos Prezidentūros pastatas. Valdytojas – Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus. (LR Kultūros ministerija).

13. J. Zikaro memorialinis muziejus. Valdytojas – Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus. (LR Kultūros ministerija)

Komentarų nėra:

Kauno centrinio pašto privatizavimas gali būti pražūtingas

Seimo narė Gintarė Skaistė Po vakar Kaune vykusios diskusijos dėl Centrinio pašto ateities Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių...