Mokinių savivalda Kaune

Iš principo, kalbant apie mokinių savivaldą Kaune, reikėtų paminėti, jog tokios tikros savivaldos ir atstovavimo iki šiol nebuvo. Atskirai, savo nuožiūra, veikia Mokinių parlamentas, o prie Vaikų ir moksleivių laisvalaikio rūmų buvo registruotas būrelis vardu mokinių taryba. 2007 metų kovo 21 dieną Kauno miesto savivaldybės didžiojoje salėje buvo pristatyta naujoji organizacija Mokinių savivaldos taryba (MST). Jie teigia surinkę daugiau kaip pusės Kauno mokyklų bei gimnazijų prezidentų parašus įgaliojančius MST juos atstovauti.

Turiu paminėti, jog šiuo metu yra perrašomi Mokinių savivaldos tarybos įstatai. Tai atliekama tam, kad būtų sukurta vieninga sistema leidžianti demokratiškai atstovauti visas Kauno mokyklas. Tuo tikslu veiks Mokinių savivaldos taryba, kurią sudarys visose Kauno mokyklose ir gimnazijose 6-12 klasių išrinkti atstovai. Susitikę visuotinio susirinkimo metu jie išrinks jiems atstovausiančią valdybą, o ši rinks Mokinių savivaldos tarybos prezidentą, kuris atstovaus Kauno moksleivius.

Vakar dėl šios priežasties savivaldybėje lankėsi Mokinių savivaldos tarybos prezidentė Eglė Žitkevičiūtė. Ji teigė, kad naujuosius įstatus tikisi įregistruoti per kelis mėnesius ir dar šiais metais spėti Kauno mokyklose surengti rinkimus į šią instituciją. Pirmoji kadencija išrinktiesiems atstovams truktų pusantrų metų, o visos kitos - dvejus metus.
Mes šiuo metu prisidedam prie naujųjų įstatų rengimo ir kai jie bus užregistruoti, žadam padėti surengti demokratiškus rinkimus visose Kauno mokyklose ir gimnazijose.

Komentarai