Pristatytas 2022 valstybės biudžeto projektas

 

Šiandien Vyriausybėje pristačiau 2022 metų valstybės biudžeto projektą. Rengdami šį dokumentą prioritetą skyrėme šalies ir visuomenės saugumui, galimybių kūrimui investuojant į švietimą bei žalią ir aukštos pridėtinės vertės ekonomiką, taip pat žmonių pajamų augimui bei skurdo rizikos mažinimui.

➡️ Saugumas |

Užtikrinant visų Lietuvos gyventojų saugumą, bus toliau didinamas finansavimas krašto apsaugai, skiriamos lėšos fizinio barjero su Baltarusija statybos užbaigimui, COVID-19 pandemijos suvaldymui. Asignavimai krašto apsaugai kitąmet, planuojama, didės 12,2 proc. arba 128 mln. eurų, ir iš viso sudarys 1 mlrd. 176 mln. eurų (2,05 proc. BVP).

Vyriausybės rezerve kitąmet numatyti 304,2 mln. eurų COVID-19 pandemijos padariniams šalinti: vakcinoms įsigyti, vakcinavimo procesui užtikrinti, testavimui, medikų priedams už darbą su COVID-19 sergančiais pacientais ir kita.

➡️ Tvarus augimas |

Taip pat labai svarbu sudaryti galimybes tvariam augimui, todėl naujajame biudžete dėmesys skiriamas investicijoms į žalią, skaitmeninę bei aukštos pridėtinės vertės ekonomiką. Investicijos iš Europos Sąjungos lėšų čia sudarys per 2 mlrd. eurų.

Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų (MTEPI) finansavimas 2022 m. augs 180,6 mln. eurų iki 300,1 mln. eurų. Žaliajai pertvarkai bus skiriama 366 mln. eurų, kurių dalis bus skirta daugiabučių namų renovacijos projektams bei energijos kaupimo įrenginių sistemos kūrimui. Skaitmeninei transformacijai – duomenų atvėrimui ir valstybės elektroninių paslaugų vystymui – numatoma skirti 110 mln. eurų. Mokslui, verslui ir inovacijoms – 470,4 mln. eurų, kurių dalis bus skirta inovacijų fondui, iš kurio, be kita ko, bus finansuojami startuoliai, bendri verslo ir mokslo projektai.

➡️ Švietimas ir kultūra |

Atskirą dėmesį skiriame ir pasiekto susitarimo dėl švietimo įgyvendinimui. Kitąmet iš valstybės biudžeto, neįskaitant ES lėšų, papildomai bus skiriama 229,1 mln. eurų, iš kurių didžioji dalis – mokytojų, dėstytojų ir kt. darbuotojų atlyginimų didinimui.

Švietimui ir kultūrai numatyta 349,2 mln. eurų, iš kurių bus finansuojamas Tūkstantmečio mokyklų programos įgyvendinimas, skaitmeninė švietimo transformacija (EdTech).

➡️ Žmonių pajamų didėjimas |

Kalbant apie žmonių pajamas, bus didinami švietimo, kultūros darbuotojų, medikų, pareigūnų ir kitų viešojo sektoriaus darbuotojų atlyginimai. Nuo kitų metų reikšmingai didės minimali mėnesinė alga bei neapmokestinamasis pajamų dydis, kurio didžiausią naudą pajus mažiausiai uždirbantys.

✔️ Mokytojų, vadovų ir kt. pedagoginių darbuotojų atlyginimų didinimui bus skirta 129,6 mln. eurų, dėstytojų, mokslininkų ir neakademinių darbuotojų – 28,8 mln. eurų, kultūros ir meno darbuotojams – 13,5 mln. eurų, vidaus tarnybos sistemos pareigūnų – 43 mln. eurų, socialinių paslaugų įstaigų ir socialinių paslaugų srities darbuotojų – 6,8 mln. eurų, o socialinės globos įstaigų darbuotojų 4,4 mln. eurų. Medikų (gydytojų, slaugytojų, kt. personalo, teikiančio sveikatos priežiūros paslaugas) darbo užmokesčio fondo didinimui PSDF biudžete bus skirta 132 mln. eurų.

✔️ Viešojo sektoriaus darbuotojų pareiginės algos bazinis dydis augs 4 eurais, tam reikės 86,1 mln. eurų. Išlaikant kvalifikuoto darbo užmokesčio atotrūkį nuo minimalios mėnesinės algos (MMA), mažų koeficientų padidinimui biudžetinėse įstaigose bus skirta 27,6 mln. eurų.

➡️ Paskatų dirbti stiprinimas |

Siekiant didinti mažiausiai uždirbančiųjų pajamas ir stiprinti paskatas dirbti, siūloma nuo 2022 m. pradžios didinti MMA iki 730 eurų ir maksimaliai taikytiną neapmokestinamojo pajamų dydį (NPD) – iki 460 eurų.

✔️ NPD didėtų 60 eurų, taip papildomą naudą koncentruojant gyventojams, kurie uždirba iki 1 vidutinio darbo užmokesčio (VDU). Statistikos departamento duomenimis iki 1 VDU Lietuvoje uždirba 73 proc. visų dirbančiųjų. Neįgaliesiems bei riboto darbingumo asmenims NPD didėtų atitinkamai iki 740 eurų ir 690 eurų (šiuo metu NPD neįgaliesiems bei riboto darbingumo asmenims siekia 645 eurus arba 600 eurų, priklausomai nuo neįgalumo/darbingumo lygio).

✔️ Nuo 2022 m. pradžios MMA didės 13,6 proc. ir sieks 730 eurų. Seime priėmus Finansų ministerijos siūlymą, NPD padidėtų 15 proc. Tai reikšmingai pakeistų MMA uždirbančiųjų pajamas „į rankas“, NPD didinant sparčiau, nei MMA – uždirbančiųjų minimalų atlyginimą pajamos „į rankas“ dėl MMA ir NPD didinimo augtų 65 eurais.

➡️ Skurdo rizikos mažinimas |

Siekiant sumažinti skurdo riziką, bus sparčiau didinamos pensijos, praplečiamas vienišų asmenų išmokų gavėjų ratas.

✔️ Vidutinė socialinio draudimo pensija padidės 51 euru, o vidutinė socialinio draudimo pensija su būtinuoju stažu – 48 eurais. Nuo 2022 m. pagyvenę ir neįgalūs vieniši asmenys taip pat gaus 32 eurų vienišo asmens išmoką.

✔️ Vienišo asmens išmokai numatyta skirti 107,4 mln. eurų, socialinėms paslaugoms asmenims su sunkia negalia – 17,6 mln. eurų, paramai neįgaliųjų integracijai – 7 mln. eurų. Aktyvioms darbo rinkos politikos priemonėms finansuoti – 15 mln. eurų, socialinės paramos išmokų baziniams dydžiams indeksuoti ir didinti – 48,4 mln. eurų.

✅ Trečiadienį parengtam biudžeto projektui turėtų pritarti Vyriausybė, tuomet projektas galutiniams sprendimams keliaus į Seimą. Esu įsitikinusi, kad šiuo biudžetu prisidėsime prie esminių Lietuvos problemų sprendimo, kuriant naujas galimybes ateičiai

Komentarai