Financial Times ir CITI forumo diskusija

 

➡️ Šiandien ne tik Vyriausybėje patvirtinome 2022 m. biudžeto projektą, kuris toliau keliauja į Seimą, bet ir turėjau progą sudalyvauti turiningame pokalbyje apie globalios ekonomikos iššūkius ir perspektyvas.

➡️ Tiksliau – Financial Times ir Citi banko organizuojamo forumo diskusijoje, kartu su Prancūzijos centrinio banko vadovu François Villeroy de Galhau ir Financial Times vyriausiuoju ekonomikos komentatoriumi Martin Wolf.

➡️ Diskutavome apie politines priemones siekiant paskatinti spartesnį ir tvaresnį Europos bei globalios ekonomikos augimą, inovacijas bei galimas rizikas, įskaitant infliaciją.

➡️ Infliacija šiuo metu yra padidėjusi daugelyje pasaulio šalių. Esminė priežastis – ženkliai pakilusios energetikos (naftos, dujų) kainos. Sutariama, kad šis infliacijos pakilimas yra laikinas – kainų augimo tempai jau kitais metais turėtų lėtėti ir grįžti į tvaresnį lygį.

➡️ Nepaisant sustiprėjusio infliacinio spaudimo, Europos ekonomika demonstruoja spartų augimą. Prie to prisideda ne tik fiskalinės ir pinigų politikos priemones, bet ir Next Generation EU paketas. Būtent iš šio paketo finansuojamas ir mūsų „Naujos kartos Lietuva“ planas, skirtas paspartinti žalią ir skaitmeninę transformaciją ir auginti Lietuvoje kuriamą pridėtinę vertę, taip didinant ir viso šalies ūkio augimo potencialą.

➡️ Su tuo susijusi ir inovacijų svarba. Siekdami jas paskatinti turime sukurti privačiam sektoriui palankią aplinką, įskaitant tinkamas paskatas ir infrastruktūrą. Pavyzdžiui, svarbu investuoti į švietimą ir visuomenės įgūdžių vystymą, užtikrinti nuoseklią ir efektyvią inovacijų politiką. Visa tai leis Lietuvos ekonomikai tapti labiau dinamiškai ir paklos pamatus tolesniam ekonomikos ir gyventojų pajamų augimui

Komentarai