Pokalbis su EBPO vadovu apie globalius mokesčių pakeitimus

 

Šiandien susitikau su Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) generaliniu sekretoriumi Mathias Cormann. Susitikimo metu aptarėme tarptautinį procesą dėl pelno mokesčio principų peržiūros.

➡️ Šiuo metu svarbiausia rasti visoms dalyvaujančioms šalims priimtiną sutarimą dėl naujo tarptautinio pelno mokesčio režimo ir užtikrinti, kad būtų užtikrintos vienodos konkurencinės sąlygos visoms šalims. Šiuo atžvilgiu EBPO vaidmuo yra kertinis.

➡️ Lietuva drauge su kitomis 133 šalimis palaiko tarptautinio sutarimo pagrindinį siekį – kovoti su agresyviu mokesčių planavimu ir teisingiau apmokestinti tarptautines korporacijas, kad ir kur jos veikia ar generuoja pelną. Turime rasti konsensusu grįstą sprendimą, kuris užtikrintų vienodą konkurencinę aplinką, tuo pačiu suvaldant siekius diegti perteklines naujojo režimo išimtis.

➡️ Kitas svarbus klausimas – efektyvus ir nuoseklus sutarimo, ypač „antrojo ramsčio“ dėl minimalaus pelno mokesčio tarifo, įgyvendinimas Europos Sąjungos mastu. Tik išsprendus šiuos klausimus bus galima aiškiau įvertinti galimą poveikį skirtingiems pelno apmokestinimo modeliams regione bei erdvę galimiems pelno apmokestinimo pokyčiams nacionaliniu mastu.

✅ ESMĖ: EBPO koordinuojamo globalus susitarimo esmę sudaro „dviejų ramsčių susitarimas“: I ramstis – siekiama, kad tarptautinės didžiausios įmonės mokėtų mokesčius ir tose šalyse, kur generuoja pajamas (šie nauji principai būtų taikomi 20 mlrd. eurų apyvartą ir 10 proc. pelningumą generuojančioms tarptautinėms kompanijoms); II ramstis – minimalaus pasaulinio pelno mokesčio (ne mažiau kaip 15 %) nustatymas didelėms tarptautinėms korporacijoms, viršijančioms 750 mln. eurų metinės apyvartos ribą, taip sprendžiant problemas, susijusias su pelno perkėlimu.

➡️ TIkimasi, jog politinis sprendimas dėl tarptautinio pelno mokesčio režimo pakeitimų galėtų būti priimtas spalio mėnesį, įgyvendinimui reikalingus susitarimus pasiekiant dar iki šių metų pabaigos.

➡️ Tokiais sprendimais siekiama suvaldyti šalių neefektyvią konkurenciją, nustatant vis mažesnius ir mažesnius pelno mokesčius, kitaip vadinamą dar "lenktynėmis iki dugno", angl. race to the bottom. 

Komentarai