Europinė darbotvarkė

 

➡️ Šiandien be nacionalinių klausimų laukia intensyvi Europinė darbotvarkė. Rytą pradėjau nuo susitikimo su Europos investicijų banko (EIB) viceprezidentu Thomas Östros. Kalbėjomės apie Banko veiklą Lietuvoje, tolesnio bendradarbiavimo galimybes bei EIB ateities perspektyvas – tapti Europos Sąjungos klimato banku bei plėsti veiklas už ES ribų.

➡️ Su EIB viceprezidentu T. Östros aptarėme ir itin svarbų Banko vaidmenį padedant Bendrijos šalims atlaikyti COVID-19 sukrėtimą ir atsigauti po jo. Bankas sugebėjo greitai reaguoti ir pritaikyti savo veiklą prie naujų poreikių. Geras to pavyzdys – 25 mlrd. eurų vertės Europos garantijų fondo (EGF) įsteigimas ir sėkmingas jo panaudojimas mažų ir vidutinių įmonių, nukentėjusių nuo pandemijos, finansinei paramai. Lietuvoje Fondas taip pat parėmė įmones – investuota 51 mln. eurų.

➡️ Tuo pačiu kalbėjomės ir apie mūsų Vyriausybės ambiciją tapti žalesne, inovatyvia, aukštą pridėtinę vertę kuriančia ekonomika, kuri būtų įtrauki, socialiai teisinga ir atspari ateities sukrėtimams. Šiems planams įgyvendinti pasitelkėme „Naujos kartos Lietuva“ planą, kurio net 37 proc. numatytų 2,225 mlrd. eurų lėšų bus skiriama žaliajai transformacijai. Ši nacionalinė kryptis atitinka ir EIB keliamus siekius formuoti Sąjungos žaliojo kurso darbotvarkę.

➡️ Nuo pat 2004 m., kai Lietuva tapo EIB nare, Bankas yra suteikęs paskolų įvairiems projektams finansuoti už 4,36 mlrd. eurų. Esame dėkingi bankui už galimybę bendradarbiauti ir pasinaudoti galimybe įgyvendinti Lietuvai reikalingus projektus. Be to aptarėme EIB galimybes prisidėti prie mūsų energetikos ir aplinkosaugos strategijų įgyvendinimo, siekiant išsikeltų ambicingų tikslų.

Komentarai