Susitikimas su JAV Iždo sekretore Janet Yellen

 

JAV iždo sekretorė Janet Yellen Briuselyje pakvietė pokalbiui ES šalių finansų ministres. Aptarėme tiek pandemijos suvaldymo priemones, tiek ir globalius uždavinius mokestinėje politikoje.

➡️ Manau, jog tarptautinių pelno apmokestinimo principų peržiūra yra pribrendęs sprendimas, geriau pritaikysiantis mokestinį režimą prie 21 amžiaus realybės.

➡️ Palaikau tiek minimalaus pelno mokesčio tarifo nustatymą, padėsiantį užkirsti kelią agresyviam mokesčių planavimui, tiek ir siekį teisingiau paskirstyti globalių korporacijų uždirbamo pelno apmokestinimo teises tarp valstybių.

➡️ Varžymasis tarpusavyje tarp šalių kas nustatys žemesnį pelno mokesčio tarifą, reiškia nieką kitą kaip lenktynes iki nulio. Pralaimime mes visi, o globalios korporacijos moka nykstamai mažus mokesčius.

✅ Todėl palaikau EBPO inicijuotas tarptautinio kompromiso paieškas. Tikimės galutinio sprendimo spalį, po kurio paaiškės šio tarptautinio susitarimo detalės: įgyvendinimo terminai bei teisės aktų projektai.

Komentarai