Susitikimas su EK viceprezidentu V.Dombrovskiu

 

Lietuvos ir Komisijos bendradarbiavimas rengiant „Naujos kartos Lietuva“ planą buvo intensyvus ir, kaip rodo rezultatas – efektyvus. Tikiuosi, kad tolesni procesai taip pat bus sklandūs ir ES Taryba Lietuvos planą patvirtins liepos pabaigoje, suteikiant pagrindą pirmiesiems lėšų išmokėjimams.

➡️ „Naujos kartos Lietuva“ plane numatytos būtinos reformos ir investicijos, eilę metų akcentuotos EK vertimuose ir Tarybos rekomendacijose Lietuvai. Plano įgyvendinimas sudarys sąlygas aukštos pridėtinės vertės ekonomikos spartesniam kūrimui, skaitmeninei ir žaliajai transformacijai, geresnių švietimo, sveikatos ir socialinių paslaugų teikimui, o tuo pačiu ir teisingesnės ir atsparesnės šalies vystymui.

✅ Sulaukus ES Tarybos galutinio „Naujos kartos Lietuva“ plano patvirtinimo liepą, po jo Lietuvą galėtų pasiekti ir numatytas 13 proc. avansinis finansavimas. Iš viso 2021-2026 m. Lietuvai numatyta skirti 2,225 mlrd. eurų, kurie šalį pasieks dalimis, tik įgyvendinus plane numatytus tikslus ir pasiekus su Komisija suderintus rodiklius konkrečiose srityse.

Komentarai