Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo aktas

Sekmadienį, prieš aštuoniolika metų, Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos nariai pasirašė Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo aktą.
1990 metų kovo 11 dieną apie 22 valandą po ilgos pertraukos laisva Lietuvos žmonių valia išrinkta Lietuvos TSR Aukščiausioji Taryba, pakeitusi pavadinimą į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą, pradėjo vardinį balsavimą dėl nepriklausomos valstybės atstatymo.
22 val. 44 min. 124 deputatai pareiškė savo ir savo rinkėjų valią - Aukščiausioji Taryba paskelbė atstatanti Nepriklausomą Lietuvos Respubliką.
Akte rašoma, kad „atstatomas 1940 metais svetimos jėgos panaikintas Lietuvos Valstybės suvereninių galių vykdymas ir Lietuva nuo šiol yra nepriklausoma valstybė. Akte remiamasi 1918 m. vasario 16 d. pasirašytu Lietuvos nepriklausomybės aktu, kuris niekada nenustojo teisinės galios“.
Lietuva XX amžiuje trečią kartą pasinaudojo galimybe atkurti savo valstybės nepriklausomybę. Kovo 11-osios aktas yra unikalus. Nepasinaudojus ta istorinė galimybė dar kartą ji galėjo ir nebepasikartoti.
Tikiuosi, jog mūsų karta sugebės apginti ir didžiuotis šios istorinės dienos pagalba įgytomis teisėmis ir pareigomis.

Komentarai